(Εισάγετε τα τ.μ. της κατοικίας σας)
* Τα οικονομικά αποτελέσματα της εφαρμογής δεν αποτελούν δεσμευτική οικονομική προσφορά της εταιρείας μας. Σκοπός της είναι να προσφέρουν μία τάξη μεγέθους του κόστους μίας ανακαίνισης. Για τον ακριβέστερο υπολογισμό του κόστους του έργου σας, επικοινωνήστε με την εταιρία.
ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V VI
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΙΚΡΟ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΖΟ-ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛ/ΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΝΕΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΣ. ΠΟΡΤΕΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΝΕΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΚΤΛ.)
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
GreekEnglish
X